DISCLAIMER

In de disclaimer en het Privacy Statement worden de volgende betekenissen gegeven:


1. Angel Whispers/Wij/Onze/Deze website: de website angelwhispers.nl waar je je op bevindt

2. Gebruik(en): alle denkbare handelingen

3. Jij: de gebruiker (bezoeker) van de website

4. De content: alle in de website aanwezige inhoud

5. De diensten van het platform angelwhispers.nl beperkt zich tot het beheren van de website angelwhispers.nl, het beheren van de aangekochte consulten van de gebruikers en het mogelijk maken van contact tussen gebruiker en spirituele coach

6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website: www.angelwhispers.nl

7. Upload dossiers die virussen, bedorven dossiers, of een andere gelijkaardige software of programma’s bevatten die de verrichting van de computer van iemand anders kunnen beschadigen worden niet geaccepteerd


Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je nu bekijkt. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij onder andere gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Wanneer wij links naar bestanden en/of websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten en/of diensten door ons worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

 

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


©2022 Angel Whispers